Vrijdag 09 maart 2018 : "Ethiopië, op het spoor van onze oorsprong " door Patrick BERNARD

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]


Net als een boek, geopend op de eerste morgenstonden van de wereld, vormt Abyssinië, het hedendaags Ethiopië, de bakermat van onze Mensheid. Het is op zichzelf een condensaat van de civilisaties die aan de grondslag liggen van onze Mensheid en van de voornaamste spiritualiteiten en godsdienten. Laten wij ter ontdekking gaan naar onze oorsprong.


Privé-gedeelte