Vrijdag 08 februari 2019 : Exploration du Monde - "De Napoleonroute, wandeling op de weg van de geschiedenis " door Daniel DRION

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]


Op 1 maart 1815, na tien maand ballingschap op het eiland Elba, ontscheept Napoleon te Golf Juan om het bewind te heroveren. De wegen van deze epos gaven ontstaan aan de Napoleonroute, de eerste toeristische route van Frankrijk, met het mooiste en vermetele traject.

Daniel Drion


Privé-gedeelte