Vrijdag 22 maart 2019 : Exploration du Monde - "SRI LANKA, het eiland der goden" door Nicolas PELLISSIER

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]


Sri Lanka, een klein eiland ten zuiden van Indië waarvan het Boeddhisme de voornaamste godsdienst is. Het land is gesplitst in twee ethniën, Cinghalezen en Tamouls, die zich tegen elkaar verzet hebben gedurende meer dan 26 jaar burgeroorlog, en heeft de Tsunami van 2014 doorstaan. Sri Lanka is een zeer rijk land op cultureel vlak, werd drie maal gekoloniseerd door de Westerlingen en staat bijzonder bekend voor zijn productie van thee, en in het bijzonder de vermaarde Lipton thee.

Nicolas Pellissier


Privé-gedeelte